Kinesiologiens metoder må være ”verdens best bevarte hemmeligheter” når det gjelder å redusere stress, øke energi, få mer overskudd og et bedre liv.

Disse sidene er derfor ment å gi en kort informasjon om kinesiologi, hvordan vi jobber,
og sier noe om kinesiologiens metoder, hvem som kan ha utbytte av dette, utdanningsmuligheter og kurs.

Jeg tar imot mennesker til individuelle timer og gir kinesiologiavbalanseringer.

Dessuten holder jeg diverse kurs om selvutvikling og kan utdanne mennesker innenfor kinesiologi.

Pedagogisk kinesiologi har kontor i Larvik.

Og husk – du trenger ikke være syk for å få det bedre!

 

Kinesiologi er læren om muskeltesting