Om kinesiologi


Kinesiologi betyr læren om musklenes bevegelse.
Vi tester musklene, da får vi informasjon om hva som blokkerer energien og hva vi kan gjøre for å rette opp denne balansen og dermed få mer overskudd.

Kinesiologi er utviklet i USA.
Metoden baserer seg på stressforskning, hjerneforskning, innlæringsteorier, kiropraktorteknikker, kunnskap om anatomi og fysiologi, samt Østens kunnskap om energi og akupunkturlæren. Kjente foregangspersoner er George Goodheart, JF Thie, Gordon Stokes, Daniel Whiteside, Andrew Verity.

Det finnes ulike retninger innenfor kinesiologien. Jeg praktiserer Touch for Health (mye om kropp og helse) Three in One Consepts (retter seg mye mot følelser og lære- vansker) Nevrotraining (mentalt) Hjernen/ Dyslexia ( nevrologisk flyt i hjernen)- og jeg har flere spesialprogrammer: F.eks kvinner og hormoner, fryktbearbeiding, overgrep, restitusjon, matintoleranser med mer.

I kinesiologien jobber vi med det HELE mennesket. Da kan vi komme inn på tanker, følelser eller kropp, organer og muskler. Kinesiologi har redskaper slik at forholdene legges til rette for læring, restituasjon og stressmestring. Ved hjelp av kinesiologiens metoder, får man gjerne større selvinnsikt etter hvert, man blir avbalansert og tar dermed klarere valg.
BLI HERRE/ KVINNE I EGET LIV!

Sette mål
Det første vi gjør i en kinesiologitime, er å lage et positivt mål i forhold til hva du ønsker å oppnå – i forhold til helse, arbeid eller i dine relasjoner
Eksempler:
Jeg sover godt om natta
Jeg kan lese bedre og husker det jeg har lest
Jeg kommuniserer godt med min kone
Jeg har en avspent og myk nakke
Jeg har god selvfølelse
Jeg mestrer hverdagens krav
Jeg har god konsentrasjon
Jeg har god energi og balanse
Jeg er positiv og glad

Deretter testes ved hjelp av muskeltesting hvor mange % som hindrer deg i å nå dette målet (skal jobbes ned til 0 %) og hvor mange % motivasjon du har til å oppnå målet (skal jobbes opp til 100 %) Dette kan totalt ta fra 3- 5 avbalanseringer, alt ettersom hvor omfattende målet er eller graden av stress du har i livet ditt akkurat nå.
KINESIOLOGIEN GJØR DET VANSKELIGE ENKELT!

Hva gjøres under en kinesiologiavbalansering
Under kinesiologiavbalansering ligger man vanligvis på en benk, alle klærne er på – og ingenting er vondt, farlig eller vanskelig.
Kinesiologen tester og gjør de korreksjonen som skal til. Korreksjonene kan handle om massering eller holding av punkter, det kan være pusteøvelser, øyebevegelser, små tekster som skal leses eller blomsteressenser på punkter eller i munnen – eller andre spennende teknikker.
Årsaken til de fleste problemer ligger ofte tilbake i tid i livet. Ved å jobbe med den emosjonelle tilknytningen en har i forhold til årsakene, styrkes NÅ-tiden.
Uten dette stresset, får man økt tilgang til egne ressurser,og kroppens evne til restitusjon aktiveres.
Kinesiologiavbalansering med barn varer ¾ time, ungdom 1 time- og voksne 1 ½ time.
KOM I BALANSE OG FÅ ØKT ENERGI!

Hjernen
Forskning viser at vi bruker kun noen få prosent av hjernen.
Hjernen består av mange ulike deler som styrer sine funksjoner. Storehjernen består av to hemisfærer som er forbundet av hjernebjelken (Corpus Callosum). Her passerer det mange millioner beskjeder daglig. Det er da nødvendig at det er nevrologiske strømmen flyter fritt. Er flyten hindret av stress, fører dette til overbelastning og dårlig kontakt mellom hjernehalvdelene. Målet er en integrert hjerne.
UTNYTT DIN STØRSTE RESSURS- HJERNEN!

Kinesiologi med barn
Jeg er spesialpedagog og har i mange år jobbet innenfor barnehage og skolesystemet. Kinesiologien benytter andre metoder, men kan gi fantastiske resultater for skoleresultatene. Pedagogisk kinesiologi egner seg utmerket for barn. De fleste synes det er gøy, barn opplever at de blir sterke i musklene, og ungdom synes det er greit. Vi jobber problemene vekk, og man slipper å snakke for mye om det som er dumt og vanskelig.